Header Ads

GIA SƯ DẠY GIỎI, LUYỆN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN 12 TẤT CẢ CÁC MÔN VÀ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH, PHÁP, ĐỨC, NHẬT, HÀN, HOA ... CÁC NƯỚC. HOTLINE: 0978 985 927

Thông báo lớp mới của trung tâm gia sư Thanh Hóa Thông Thái

Trung tâm gia sư Thanh Hóa Thông Thái cần gia sư tại Thanh Hóa
gia sư thanh hóa
lớp mới

Yêu cầu: gia sư kinh nghiệm
Môn dạy: Toán, tiếng việt, tiếng anh
Lớp dạy: Lớp 2 và lớp 4
Thời gian: sắp xếp với phụ huynh
Học phí: 140k/ buổi
Địa chỉ: Hải Lộc - Thanh Hóa

No comments

Powered by Blogger.