Header Ads

GIA SƯ DẠY GIỎI, LUYỆN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN 12 TẤT CẢ CÁC MÔN VÀ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH, PHÁP, ĐỨC, NHẬT, HÀN, HOA ... CÁC NƯỚC. HOTLINE: 0978 985 927

3 mẫu nội dung kịch bản họp phụ huynh (cha mẹ học sinh) đầu năm học mới

Làm thế nào để có một buổi họp phụ huynh hiệu quả, đạt được mục đích tạo được sự kết nối giữa giáo viên và phụ huynh nhằm giúp học sinh tiến bộ hơn trong học tập và tu dưỡng? Đây là câu hỏi của nhiều giáo viên trẻ, thậm chí có cả giáo viên đã giảng dạy nhiều năm vẫn gặp khó khăn trong việc này.
Hôm nay Gia sư Thông Thái xin giới thiệu 3 kịch bản nội dung họp phụ huynh đầu năm cho giáo viên tiểu học.

họp cha mẹ học sinh

Tải nội dung: kịch bản họp phụ huynh số 01 tại đây

Tải nội dung: kịch bản họp phụ huynh số 02 tại đây

Tải nội dung: kịch bản họp phụ huynh số 03 tại đây


hop phu huynh

nội dung hop phụ huynh (cha mẹ học sinh)


hop cha me học sinh


Họp phụ huynh đầu năm thường nêu các vấn đề sau:
- Giới thiệu bản thân giáo viên chủ nhiệm.
- Giới thiệu về trường và các thành tích của trường đã đạt trong năm học vừa qua.
- Phương hướng kế hoạch, mục tiêu trong năm học mới.
- Thông báo các khoản thu chi đầu năm như: học phí...quỹ lớp...abcd
- Bầu ban đại diện phụ huynh (cha mẹ học sinh) của lớp. Nêu rõ công việc của ban đại diện phu huynh là phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục học sinh...v..vv..
- Giáo viên chủ nhiệm nên tìm hiểu hoàn chảnh của từng em học sinh để biết em nào có khó khăn vướng mắc vần đề gì thì cùng giúp đỡ em đó. Đặc biết đối với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì nên tế nhị, tâm lý giúp đỡ các em.No comments

Powered by Blogger.