Header Ads

GIA SƯ DẠY GIỎI, LUYỆN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN 12 TẤT CẢ CÁC MÔN VÀ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH, PHÁP, ĐỨC, NHẬT, HÀN, HOA ... CÁC NƯỚC. HOTLINE: 0978 985 927

Thông báo lớp mới trung tâm gia sư Thanh Hóa Thông Thái

Trung tâm gia sư Thanh Hóa Thông Thái cần tuyển 2 gia sư
1. Gia sư Nam dạy toán lớp 9
gia sư thanh hóa
lớp mới

Thời gian: Tuần 2 buổi/ 2h, từ thứ 2 đến thứ 6( sắp xếp với phụ huynh)
Học phí: 130k/ buổi
Yêu cầu: gia sư kinh nghiệm, nhiệt tình
2. Gia sư Nam dạy anh văn lớp 9
Thời gian: Tuần 2 buổi/ 2h, từ thứ 2 đến thứ 6( sắp xếp với phụ huynh)
Học phí: 130k/ buổi
Yêu cầu: gia sư kinh nghiệm, nhiệt tình

No comments

Powered by Blogger.