Header Ads

GIA SƯ DẠY GIỎI, LUYỆN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN 12 TẤT CẢ CÁC MÔN VÀ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH, PHÁP, ĐỨC, NHẬT, HÀN, HOA ... CÁC NƯỚC.

Thông báo lớp mới trung tâm gia sư Thanh Hóa Thông Thái

Trung tâm gia sư Thanh Hóa Thông Thái cần tuyển 2 gia sư
1. Gia sư Nam dạy toán lớp 9
gia sư thanh hóa
lớp mới

Thời gian: Tuần 2 buổi/ 2h, từ thứ 2 đến thứ 6( sắp xếp với phụ huynh)
Học phí: 130k/ buổi
Yêu cầu: gia sư kinh nghiệm, nhiệt tình
2. Gia sư Nam dạy anh văn lớp 9
Thời gian: Tuần 2 buổi/ 2h, từ thứ 2 đến thứ 6( sắp xếp với phụ huynh)
Học phí: 130k/ buổi
Yêu cầu: gia sư kinh nghiệm, nhiệt tình

No comments

Powered by Blogger.