Header Ads

GIA SƯ DẠY GIỎI, LUYỆN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN 12 TẤT CẢ CÁC MÔN VÀ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH, PHÁP, ĐỨC, NHẬT, HÀN, HOA ... CÁC NƯỚC. HOTLINE:

Gia sư Thông Thái Biên Hòa thông báo lớp mới

Trung Tâm Gia Sư Biên Hòa Thông Thái hiện nay có lớp mới, cần gia sư đăng ký dạy kèm.

Cần 05 gia sư dạy kèm tại Biên Hòa.
Công việc cụ thể: Dạy tiếng anh cho học sinh mẫu giáo.
Thời gian dạy: linh hoạt trong tuần; mỗi buổi 1 giờ đến 1,5 giờ
Mức lương: 2,5 triệu/tháng
Vậy chúng tôi xin thông báo rộng rãi đến các giáo viên, sinh viên và những người có chuyên môn giỏi yêu thích công việc giảng dạy để biết và nhận lớp.


No comments

Powered by Blogger.