Header Ads

GIA SƯ DẠY GIỎI, LUYỆN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN 12 TẤT CẢ CÁC MÔN VÀ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH, PHÁP, ĐỨC, NHẬT, HÀN, HOA ... CÁC NƯỚC. HOTLINE:

Gia sư Biên Hòa Thông Thái thông báo lớp mới tại phường Trảng Dài

Trung Tâm Gia Sư Biên Hòa Thông Thái hiện nay có lớp mới, cần gia sư đăng ký dạy kèm.
gia sư biên hòa
Thông tin lớp mới

Cần 01 gia sư dạy kèm tại Phường Trảng Dài - Biên Hòa – Đồng Nai.
Công việc cụ thể: Dạy Toán – Tiếng Việt – Tiếng Anh. Lớp 4
Chú trọng Tiếng Anh

Thời gian dạy: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6: Từ 19 giờ đến 20 giờ 30 ; mỗi buổi 1 giờ đến 1,5 giờ
Mức lương: 1,3 triệu/tháng

Vậy chúng tôi xin thông báo rộng rãi đến các giáo viên, sinh viên và những người có chuyên môn giỏi yêu thích công việc giảng dạy để biết và nhận lớp.

No comments

Powered by Blogger.