Header Ads

GIA SƯ DẠY GIỎI, LUYỆN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN 12 TẤT CẢ CÁC MÔN VÀ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH, PHÁP, ĐỨC, NHẬT, HÀN, HOA ... CÁC NƯỚC. HOTLINE: 0978 985 927

Gia sư Thông Thái giới thiệu bộ sách Lịch sử Việt Nam bằng tranh

Kính gửi các phụ huynh và học sinh!
Trung tâm gia sư Thông Thái gửi đến quý phụ huynh và các em học sinh bộ sách “Theo dòng lịch sử” bằng tranh. 


Bộ sách vừa là truyện để giải trí đồng thời có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, giúp cho các thế hệ trẻ, các em học sinh Việt Nam hiểu thêm về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc ta.

                                        Bộ sách truyện tranh Lịch sử Việt Nam

                                                     Giới thiệu một hình ảnh về bộ sách

                                          Hình ảnh về bộ sách Lịch sử  Việt Nam bằng tranh


Sự khác biệt của bộ sách truyện tranh lịch sử này là: thay vì các em học sinh đọc những truyện như Doraemon, Bảy viên ngọc rồng, Conan…Đó là những truyện hay nhưng không thiết thực và ý nghĩa bằng bộ truyện tranh Theo dòng lịch sử Việt Nam, do nhà xuất bản Trẻ phát hành.


Gia Sư Thông Thái
Gia Sư Thông Thái, Biên Hòa – Đng Nai. Gia Su Bien Hoa
Gia Sư Thông Thái, Biên Hòa – Đng Nai. Gia Su Bien Hoa
Gia Su Bien Hoa ; Day kem Bien Hoa. Gia Su Bien Hoa
Gia Su Thong Thai, Bien Hoa – Dong Nai. Gia Su Bien Hoa
Gia Su Bien Hoa; Day kem Bien Hoa. Gia Su Bien Hoa
Gia Su Thong Thai, Bien Hoa – Dong Nai. Gia Su Bien Hoa
Gia Sư Dy Kèm Ti Biên Hòa, Đng Nai. Gia Su Bien Hoa
Gia Su Bien Hoa; Day kem Bien Hoa. Gia Su bien Hoa
Gia Su Bien Hoa; Day kem Bien Hoa. Gia Su Bien Hoa
Gia Su Bien Hoa, Dong Nai; Day Kem Bien Hoa
Dy Kèm Ti Nhà, Biên Hòa, Đng Nai. Gia Su Bien Hoa
Day Kem Tai Nha, Bien Hoa, Dong Nai
Sinh Viên Dy Kèm; Sinh Vien Day Kem
Sinh Viên Dy Kèm; Sinh Vien Day Kem
Trung Tâm Gia Sư Thông Thái, Biên Hòa – Đng Nai
Trung Tâm Gia Sư Thông Thái, Biên Hòa – Đng Nai
Gia Su Bien Hoa; Day kem Bien Hoa.
Gia Su Bien Hoa; Day kem Bien Hoa
Gia Su Bien Hoa; Day kem Bien Hoa
Gia Su Bien Hoa; Day kem Bien Hoa


No comments

Powered by Blogger.