Header Ads

GIA SƯ DẠY GIỎI, LUYỆN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN 12 TẤT CẢ CÁC MÔN VÀ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH, PHÁP, ĐỨC, NHẬT, HÀN, HOA ... CÁC NƯỚC. HOTLINE: 0978 985 927

Gia Sư Biên Hòa dạy tiếng Anh, Nhật, Hàn, Hoa và các ngoại ngữ khác

Trung Tâm Gia Sư Thông Thái hiện nay có các giáo viên dạy ngoại ngữ bao gồm:
- Dạy Tiếng Anh tại Biên Hòa
- Dạy Tiếng Hàn tại Biên Hòa
- Dạy Tiếng Hoa tại Biên Hòa
- Dạy Tiếng Tây Ban Nha tại Biên Hòa. Nếu học viên học thử 1-2 buổi thì 300 000 đồng/1 buổi
- Dạy Tiếng Pháp tại Biên Hòa.
- Dạy Tiếng Đức tại Biên Hòa. Nếu học viên học thử 1-2 buổi thì 300 000 đồng/1 buổi


                                                                Gia sư Thông Thái
=> Tất cả các giáo viên là người đúng quốc tịch, và dạy đúng bản ngữ của từng nước. Nếu học viên học thử 1-2 buổi thì 300 000 đồng/1 buổi.
Chúng tôi nhận dạy các học viên học ngoại ngữ để giao tiếp trong công việc và xuất khẩu lao động.
Gia Sư Thông Thái, Biên Hòa Đng Nai. Gia Su Bien Hoa
Gia Sư Thông Thái, Biên Hòa Đng Nai. Gia Su Bien Hoa
Gia Su Bien Hoa ; Day kem Bien Hoa. Gia Su Bien Hoa
Gia Su Thong Thai, Bien Hoa – Dong Nai. Gia Su Bien Hoa

Gia Su Bien Hoa; Day kem Bien Hoa. Gia Su Bien Hoa
Gia Su Thong Thai, Bien Hoa – Dong Nai. Gia Su Bien Hoa
Gia Sư Dy Kèm Ti Biên Hòa, Đng Nai. Gia Su Bien Hoa
Gia Su Bien Hoa; Day kem Bien Hoa. Gia Su bien Hoa
Gia Su Bien Hoa; Day kem Bien Hoa. Gia Su Bien Hoa
Gia Su Bien Hoa, Dong Nai; Day Kem Bien Hoa
Dy Kèm Ti Nhà, Biên Hòa, Đng Nai. Gia Su Bien Hoa
Day Kem Tai Nha, Bien Hoa, Dong Nai
Sinh Viên Dy Kèm; Sinh Vien Day Kem
Sinh Viên Dy Kèm; Sinh Vien Day Kem
Trung Tâm Gia Sư Thông Thái, Biên Hòa Đng Nai
Trung Tâm Gia Sư Thông Thái, Biên Hòa Đng Nai
Gia Su Bien Hoa; Day kem Bien Hoa.
Gia Su Bien Hoa; Day kem Bien Hoa
Gia Su Bien Hoa; Day kem Bien Hoa
Gia Su Bien Hoa; Day kem Bien Hoa

No comments

Powered by Blogger.