Header Ads

GIA SƯ DẠY GIỎI, LUYỆN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN 12 TẤT CẢ CÁC MÔN VÀ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH, PHÁP, ĐỨC, NHẬT, HÀN, HOA ... CÁC NƯỚC. HOTLINE: 0978 985 927

Dạy Ngoại Ngữ Tại Biên Hòa, Đồng Nai

Trung Tâm Gia Sư Thông Thái hiện nay có các giáo viên dạy ngoại ngữ bao gồm:
- Dạy Tiếng Anh tại Biên Hòa
- Dạy Tiếng Hàn tại Biên Hòa
- Dạy Tiếng Hoa tại Biên Hòa
- Dạy Tiếng Tây Ban Nha tại Biên Hòa. Nếu học viên học thử 1-2 buổi thì 300 000 đồng/1 buổi
- Dạy Tiếng Pháp tại Biên Hòa.
- Dạy Tiếng Đức tại Biên Hòa. Nếu học viên học thử 1-2 buổi thì 300 000 đồng/1 buổi
                                                                Gia sư Thông Thái
=> Tất cả các giáo viên là người đúng quốc tịch, và dạy đúng bản ngữ của từng nước. Nếu học viên học thử 1-2 buổi thì 300 000 đồng/1 buổi.
Chúng tôi nhận dạy các học viên học ngoại ngữ để giao tiếp trong công việc và xuất khẩu lao động.
Gia Sư Thông Thái, Biên Hòa – Đồng Nai
Gia Sư Thông Thái, Biên Hòa – Đồng Nai
Gia Sư Biên Hòa, Dạy kèm Biên Hòa. Gia su Bien Hoa, Day kem Bien Hoa
Gia Sư Biên Hòa, Dạy kèm Biên Hòa. Gia su Bien Hoa, Day kem Bien Hoa
Gia Sư Biên Hòa, Dạy kèm Biên Hòa. Gia su Bien Hoa, Day kem Bien Hoa
Gia Sư Biên Hòa, Dạy kèm Biên Hòa. Gia su Bien Hoa, Day kem Bien Hoa
Gia Sư Biên Hòa, Dạy kèm Biên Hòa. Gia su Bien Hoa, Day kem Bien Hoa
Gia Sư Biên Hòa, Dạy kèm Biên Hòa. Gia su Bien Hoa, Day kem Bien Hoa
Sinh Viên Dạy Kèm; Sinh Vien Day Kem, Day kem tai nha
Giáo viên dạy kèm, Giao vien day kem, Day kem Bien Hoa
Sinh Viên Dạy Kèm; Sinh Vien Day Kem, Gia su Bien Hoa
Trung Tâm Gia Sư Thông Thái, Biên Hòa – Đồng Nai
Trung Tâm Gia Sư Thông Thái, Biên Hòa – Đồng Nai


No comments

Powered by Blogger.